RSS

EU programi za mlade

Objavljamo povezave do dveh aktualnih razpisov namenjenih predvsem mladinskim organizacijam in neformalnim skupinam mladih.

Novi program ERASMUS+ združuje več EU programov za usposabljanje, izobraževanje, mladino in šport. Za mladino in mladinski sektor je ključen segment Erasmus+ mladi v akciji, katerega informacije in pogoje razpisov najdete na naslednji povezavi: http://www.mva.si/erasmus-mladi-v-akciji/erasmus-mladi-v-akciji/ 

 

Naslednji pomemben portal je Eurodesk. To je  brezplačen infoservis Evropske komisije namenjen informiranju mladih, o ponujenih možnostih s strani evropskih ustanov in mednarodne organizacije na področjih kulture, izobraževanja, mladinskega informiranja in drugih tematik, privlačnih za mlade. Več na www.eurodesk.si.