RSS

Možnost prostovoljstva

Poleg zaposlenih v MC, pomembno vlogo igrajo tudi naši prostovoljci, ki so daljše obdobje vključeni pri različnih področjih v okviru dejavnosti mladinskega centra. Trenutno aktivno deluje ekipa prostovoljcev, ki pomaga pri izvajanju letnega programa mladinskega centra.

Prostovoljci so aktivni na področjih kot so:

- delavnice

- koncerti

- predavanja in seminarji

- kulturne predstave

- športni dogodki

Prostovoljci branijo interese posameznikov ter različnih organiziranih in neorganiziranih skupin mladih iz katerih prihajajo. Predstavljajo podporni in dopolnilni steber delovanja v mladinskem centru. Mladi, ki delujejo kot prostovoljci, aktivno sodelujejo tudi pri večini aktivnosti in dogodkov, ki jih pripravljamo v mladinskem centru. Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost posameznika kot širše družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot, solidarnosti, socialnemu ter drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.

 

Seveda med skupino prostovoljcev, ki želijo pomagati in bolje spoznati delovanje mladinskega centra, vabimo vse zainteresirane mlade, da nas kontaktirajo in skupaj najdemo priložnosti sodelovanja.

O prostovoljstvu lahko preberete več na portalu: http://www.prostovoljstvo.org/