Slovenian English French German Italian Spanish

Neformalno izobraževanje

Neformalno izobraževanje se v večini odvija izven ustaljenega formalnega sistema. Gre za načrtovani proces učenja oz. pridobivanja znanja in usposabjanja in ni nujno, da vodi do formalno priznanih rezultatov. Bistven povdarek daje 08102011357
aktivnosti in samoiniciativnosti udeležencev. Metode neformalnega izobraževanja so bolj sproščene in raznolike, odnosi med izvajalci in udeleženci pa so interaktivni in nehierarhični. Neformalno izobraževanje je bolj fleksibilno, saj se prilagaja potrebam udeležencev  in družbe nasploh.
Takšno obliko izobraževanja izvajajo v veliki meri nevladne organizacije in mladinski centri. Pridobivanje znanja na takšen način ponuja mladim možnosti izvajanja lastnih projektov z lastnimi interesi pa pridobivajo samozavest ter razvijajo sposobnosti in veščine.


Mladisnki center ponuja naslednje možnosti za izvajanje neformalnega izobraževanja:

  • izvajanje projektov evropskih mladinskih programov - program Mladi v akciji
  • predavanja, kreativne delavnice, mladinska srečanja
  • mladinska izobraževanja ( vodenje društev, klubov, načtovanje projektov in programa,...)

Vabimo k ogledu programskega dokumenta "IZOBRAŽEVANJE MLADIH" izdanega s strani Mladinskega sveta Slovenije!

 

Poleg neformalnega izobraževanja je vredno omeniti tudi PRILOŽNOSTNO UČENJE za katero je značilno predstavljanje znanj in spretnosti, ki jih pridobimo kot t.i. stranske učinke življenja in dela. Priložnostno učenje se odvija znotraj družine, socialnih omrežij, v vsakdanjem življenju, preko medijev, pri mladinskih dogodkih in aktivnostih ipd. V veliki meri temelji na podlagi izkušenj (učenje na napakah). Za razliko od formalnega in neformalnega učenja to učenje ni načrtovano.

Vir: programski dokumenti MSS