RSS

Napoved

Razpis prostega delovnega mesta: Mladinski delavec

Projektno delovno mesto: MLADINSKI DELAVEC - m/ž

Število zaposlitev: 1

Zahtevana stopnja izobrazbe: V. 

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 9 mesecev, oziroma od 1.2.2018 do 31.10.2018.

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami - osnovno

Ostali pogoji: Starost od 15-29 let. Mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 13. 10. 2017 naprej in je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaposlitev je v skladu z Javnim razpisom »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«. Kandidati naj pošljejo prijavo s pripisom ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU (CV in motivacijsko pismo) na elektronski naslov: infoping@mcgrpong.si

Zaposlitev na projektno delovno mesto se izvede samo v primeru, da je delodajalec izbran na javnem razpisu razpisanem s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba: Tomaž Rous, el. naslov: infoping@mcgrpong.si


Opis delovnega mesta

Mladinski delavec bo v okviru svoje zaposlitve skrbel za načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi ter za izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi.
Tako se bo najprej seznanil z mladinsko problematiko lokalnega okolja in z načinom dela v mladinskem centru ter spoznal delovanje javnega zavoda. Z mladimi (organiziranimi in neorganiziranimi) bo nato navezoval stike ter jih informiral o različnih možnostih udejstvovanja in programskega sodelovanja v mladinskem centru. Skupaj z mladimi in vodjo mladinskega centra bo tako pomagal pripraviti letni program delovanja mladinskega centra ter preko nudenja pomoči in opravljanja različnih dnevnih delovnih nalog v mladinskem centru skrbel za to, da se bo program kontinuirano odvijal v zastavljeni smeri.   


Naloge mladinskega delavca:

Za namen načrtovanja in izvajanja mladinskih programov v sodelovanju z mladimi ter krepitve svojih kompetenc bo mladinski delavec v mladinskem centru Gornja Radgona opravljal naslednje delovne naloge:
-informiranje javnosti (delo z računalnikom: objave preko spletne strani, mailing liste, družabnih omrežij, priprava napovednikov, letakov, plakatov ipd. promocijskega materiala)
- pomoč pri pripravi prostorov (za informiranje, sestanke ter izvedbe posameznih dogodkov)
-pomoč pri organizaciji dogodkov
aktivnosti na področju informiranja mladih in mladinskega dela, dodatna pomoč pri izvajanju letnih programskih aktivnosti

Prijava je mogoča do: 26. 01. 2018

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

Poskusno delo: 1 mesec